Privacy

Racketsbespannen.nl maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van deze website. Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en hierop vervolgens worden opgeslagen. Deze cookies stelt Racketsbespannen.nl eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om de website te verbeteren en aan te passen naar de voorkeuren van de gebruikers. De browser kan zo ingesteld worden dat cookies worden geweigerd wanneer dit gewenst wordt. Bovendien kunt u ook bestaande cookies verwijderen.

Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen. Alle beschikbare gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht en is uitsluitend beschikbaar voor de beheerders van Racketsbespannen.nl.

Waar worden de cookies specifiek voor gebruikt?

  • Google Analytics: Om te analyseren hoe bezoekers op de website zijn gekomen en wat de vervolgacties zijn.
  • Hotjar: Om het bezoekersgedrag van bezoekers te analyseren.
  • Cookies om onze campagnes te meten.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Racketsbespannen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Disclaimer

Racketsbespannen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen in prijs tussen Racketsbespannen.nl en één van de partners.

De verkopende partij is verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie over zijn product. Alleen de verkopende partij kan erop aangesproken worden als zijn productinformatie niet klopt of een product niet aan de gewenste eisen voldoet.

Ongeacht wat er op Racketsbespannen.nl wordt geschreven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Racketsbespannen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.