In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe een tennisracket bespannen kan worden. Deze visuele bespanhandleiding is in stappen uitgelegd om zodoende uit te leggen hoe een racket bespannen kan worden.

De uitgebreide handleiding om een tennisracket te bespannen volgt later.